Máy lọc nước ion kiềm panasonic đạt chứng nhận Halal

Máy lọc nước ion kiềm panasonic đạt chứng nhận Halal là một vinh dự cho tập đoàn panasonic vì đây là chứng nhận nghiêm ngặc và bắt buộc để đi và các nước hồi giáo và xác nhận sản phẩm tốt và tin dùng.

Máy lọc nước ion kiềm panasonic đã vượt qua những cuộc kiểm tra khắc khe nhất để đạt chứng nhận này, và máy lọc nước ion kiềm panasonic sẽ là một phong cách sống tại các nước hồi giáo với những cách tiêu dùng khắc khe nhất.

Tại việt nam máy lọc nước ion kiềm panasonic đã được mọi người tin dùng trong vòng 3 năm trở lại đây với hai mẫu sản phẩm là :

Máy lọc nước ion kiềm panasonic TK AS45

Máy lọc nước ion kiềm panasonic TK AS66

Video giới thiệu máy lọc nước ion kiềm đạt chứng nhận Halal

Chứng nhận halal là gì?

Halal theo ngôn ngữ Ả Rập có nghĩa là “hợp pháp” hoặc “được phép dùng”. Thuật ngữ này thường được dùng trong đời sống của người Hồi giáo để mô tả cái gì đó/ điều gì đó là được phép ăn/uống/ sử dụng hoặc thực hiện.

Thế nào là Haram ? Đối lập với Halal là Haram, nghĩa là “trái luật” hoặc “bị cấm”. Sản phẩm Halal: là sản phẩm đó người Hồi giáo được phép ăn uống hoặc sử dụng và người Hồi giáo chỉ sử dụng các sản phẩm Halal. Mushbooh có nghĩa là nghi ngờ. Đối với các sản phẩm không xác định được Halal hay Haram (đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm có qua sơ chế/chế biến/ bảo quản) thì người Hồi giáo sẽ không sử dụng. Chứng nhận Halal: Chứng nhận HALAL là chương trình đánh giá theo chuẩn mực quốc tế cho sản phẩm/dịch vụ có trách nhiệm.

Đây là quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận/ Công nhận rằng những sản phẩm/dịch vụ cụ thể được đánh giá không sử dụng các thành phần Haram và điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của luật Shari’ah và tiêu chuẩn Halal.

(Tham khảo Halal.vn)

 

 

 

Bài viết liên quan
1 2 3 4
Gọi giảm từ 5-25% tùy dòng máy: 0708.880.300
1 2 3 4 5 6
Gọi giảm từ 5-25%
Bấm gọi ngay